test

testar att skriva fron nya telefonen, det fattas bokstaver